Onsdagen den 29 mars 2017 genomförde IFK Eskilstuna sitt 120:e årsmöte.
24 st. röstberättigade medlemmar deltog och det genomfördes sedvanliga mötesförhandlingar under ledning av mötesordförande Lennart Lindh.

Den överraskande dyrgripen
En stolt, tidigare styrelsemedlem och för närvarande hedersmedlem, Lars-Gunnar Svalberg, överlämnar ”dyrgripen”; IFK Eskilstunas första protokollsbok från 1897, till den omvalde ordföranden Ray West. (se bild på dyrgripen längre ner på sidan).

Den tidigare styrelseledamoten Lars-Gunnar Svalberg lämnar här över IFK Eskilstunas
första protokollsbok från 1897 till en mycket glad och överraskad ordförande, Ray West.

 

Efter årsmöte och konstituerande styrelsemöte fick
styrelsen följande utseende 2017:

  • ordförande, Ray West, 1 år, omval
  • vice ordförande och Sportråds representant, Peter Lundberg, 2 år, omval
  • kassör, Göran Hiredal, 2 år, omval
  • sekreterare, Helena Linde, 2 år, omval
  • ledamot, Bengt Bandstigen, 2 år, omval
  • ledamot, Björn Barkman 2 år, omval
  • kvarstår i styrelsen gör även ledamoten Hans-Georg Wahlberg.

– till revisorer för 2017 omvaldes Christer Dahl och Rolf Perrault.
– till valberedare för 2017 omvaldes Lennart Lindh och Rune Lif.

IFK Eskilstuna verksamhetsår 2016 gick med ett överskott på ca 40 000 kr.

 

IFK Eskilstunas första protokollsbok från 1897: