Under gemytliga former så träffades ca 40 IFK:are på Vilsta Sporthotell lördag 10 februari för att traditionsenligt starta upp fotbollssäsongen med föreningens årliga Kick-Off:

-ordförande Ray West informerade om en kommande organisationsförändring det arbetas på samt gav en hel del ytterligare information om olika spörsmål.

-sammankallande i det nystartade mentorsrådet, Svante Larsson, informerade om rådets tankegångar som en stöd- och utbildningsfunktion till IFK:s alla ungdomslag.
Inom snar framtid så kommer IFK att fastställa en reviderad ungdomspolicy ”IFK Eskilstuna Modellen” samt ny framtagen Spelarutbildningsplan kopplat till den reviderade ungdomspolicyn.

-ansvarige tränare Andreas Fröjdfeldt beskrev läget, i positiva ordalag, runt vår seniorverksamhet. Glädjande naturligtvis att IFK har skrivit ett 3-årsavtal för säsongerna 2018-2020 med Andreas.

-Kristján Andrésson, ingående i mentorsrådet och ledare i IFK P 2011-2012, berättade om sin ledarkarriär och de grundbultar hans ledarskap vilar på för en intresserad och frågvis IFK publik. En del anekdoter om det framgångsrika EM-äventyret för Handbollslandslaget serverades naturligtvis.

-kansliets Jaan Kuutmann informerade om de nya spelformerna i svensk och sörmländsk fotboll samt runt en hel del IFK-aktiviteter som är på gång 2018.

-Team Sportias Johan Hagman presenterade sig själv och årets klubbprofil. Team Sportia-dagarna senareläggs några veckor mot tidigare år p g a ombyggnation i butiken. Team Sportia-dagarna äger rum helgen 6-8 april. Vi återkommer om exakta dagar och tider.

-Gabriel Larsson, väljs som ny ungdomsansvarig i samband med IFK:s årsmöte torsdag 22 mars kl. 19.00 på Vilsta Sporthotell, berättade om tankarna runt det kommande Ungdomsrådet.
I sin roll som IFK:s SISU-ombud på Sörmlandsidrotten så fick vi även en dos om kommande utbildningar och andra aktiviteter.