Årets föreningslivspris tilldelas Sören och Åke Eriksson.
Bröderna är en institution i 121-åriga IFK och ytterst välförtjänta pristagare. Otaliga är de olika områden killarna har varit engagerade i. Sören startade sitt engagemang 1963 och Åke några år senare.
Många kamrattårar fälls av lyckliga kamrathjärtan.