Vid två tillfällen (bl.a. den 30 maj som syns på bilden) har IFK erbjudit föräldrar i klubben att delta på en föreläsning som anordnats tillsammans med Sörmlandsidrotten.

Föreläsningen bygger bland annat på konceptet att få fram ”dubbla vinnare”, både i idrotten och i livet. Även om hur du som förälder på bästa sätt kan vara ett stöd och att lägga fokus på prestation istället för resultat. Föreläsningen har varit väldigt uppskattad och vi tackar Love Swartz från Sörmlandsidrotten för ett mycket bra arbete.