Daniel Serrander (till v) och Magnus ”Zorro” Zetterström (till h) och IFK:s Marknadsansvarige Roger Jansson i mitten tar varandra i hand för ett utökat samarbete.
Det är med stor glädje vi i IFK kan konstatera att vi fördjupar samarbetet med Biltjänsten Serrander AB.