Thomas Eriksson (till v)och Peter Bergström (till h) från Färgade Miljöer och IFK:s Marknadsansvarige i mitten.
IFK är glada över det fördjupade samarbetet med Färgade Miljöer AB och ser fram emot att samarbeta med Thomas och Peter under 2019.