Styrelsen, valberedningen och våra revisorer tillsammans med avgående ordföranden Ray West från IFK Eskilstunas 122:a årsmöte.
Från vänster: Lennart Lindh, Rune Lif, Roger Jansson, Christer Dahl, Björn Barkman, Thomas Hellström, Ray West, Hans Georg Wahlberg, Jaan Kuutmann.
Längst fram: Jessica Collin och Göran Hiredal.
På bilden saknas styrelsens: Bengt Bandstigen, Gabriel Larsson och Matts Lundevall.

IFK ESKILSTUNAS 122:a ÅRSMÖTE

Onsdagen den 27 mars hölls IFK Eskilstunas 122:a årsmöte på Vilsta Sporthotell. 39 st deltog när mötesordförande Lennart Lindh svingade klubban. Resultatmässigt visade verksamhetsåret 2018 ett plusresultat på 902 990.

Styrelsen har följande utseende;
Ordförande: Hans Georg Wahlberg
Vice ordförande/Marknadsansv: Roger Jansson
Ekonomiansvarig: Göran Hiredal
Sekreterare: Jessica Collin
Sportchef: Matts Lundevall
Ungdomsansvarig: Gabriel Larsson
Marknad: Björn Barkman
Ledamot: Bengt Bandstigen
Adjungerad: Jaan Kuutmann

Valberedning: Lennart Lindh, Rune Lif och Ray West
Revisorer: Christer Dahl och Thomas Hellström

Det råder en optimism i IFK och vi ser med stor tillförsikt fram emot säsongen 2019.

Vi har målsättningen att avancera till division 2 år 2020 med vårt seniorlag.

Arbetet med Diplomerad Förening, en certifiering av vår verksamhet, tar fart och kommer att bidra till att kvalitetshöja vårt föreningsarbete på alla områden. Våra värdeord är:

ENGAGEMANG:
Många har ett stort IFK-hjärta. Barn, ungdomar, föräldrar, ledare, alla är delaktiga i föreningens verksamhet. Vi visar respekt och vill varandras framgångar. Vi är med och bestämmer och tar ansvar. Vi har demokrati, delaktighet och jämställdhet oavsett bakgrund.

GLÄDJE:
Fotbollens glädje ska bestå i att varje barn, ungdom, förälder, ledare, alla får känna att hen har ett värde. Vi har omtanke om individen och jobbar med långsiktig utveckling före kortsiktiga resultat. Vi lär oss av både framgångar och motgångar. Vi motverkar diskriminering, trakasserier och mobbing.

KAMRATSKAP:
Klubbkänsla och kamratskap genomsyrar hela vår verksamhet. Vi är en inkluderande fotbollsförening Där alla är välkomna. Vi har kamratskap på och utanför planen, alla har ett lika värde.

Avslutningsvis blev avgående styrelseordföranden Ray West och Aina Lundevall utsedda till hedersmedlemmar i IFK Eskilstuna.

Styrelsen i IFK Eskilstuna