Hjärtat i IFK, som finns beläget på Balsta Idrottsplats i östra delen av Eskilstuna. Denna fantastiska plats med gröna fina fotbollsplaner runt om och ett gigantiskt musikslott i bakgrunden. I direkt anslutning ligger Café IFK med kaffeservering och trevlig uteplats för fikastunden.
IFK:s kansli är öppet vardagar, kanslipersonalen har också uppdrag på annat håll, därför svårt att säga exakta öppettider. Kontakta oss via mobilnummer 073-518 42 00, alternativt maila till kansli@ifkeskilstuna.net.

Heltidsanställd kanslichef är Jaan Kuutmann som med en gedigen bakgrund inom föreningslivet gör ett stort jobb med att organisera och strukturera upp IFK.

I teamet runt kansliet finns också Göran Hiredal, mannen som gör ett jättejobb och har många titlar: Kassör, ekonomiansvarig, m.m. Ovärderlig!