Mentorsrådet arbetar med den sportsliga verksamheten på barn och ungdomssidan. Varje ungdomslag är tilldelad en mentor som stöttar klubbens alla ledare, spelare och föräldrar.

Mentorsrådet består av:

  •  Svante Larsson (Ordförande & Mentor P04/05)
  • Kent Andersson (Mentor P04/05)
  • Kenneth Huselius (Mentor för 2006 och 2007)
  • Thomas Larsson (Mentor för 2008 och 2009)
  • Lars-Göran Wahlberg (Mentor för 2011, 2012 och 2013)
  • Gabriel Larsson (Representant Ungdomsråd & Mentor Bollskola)
  • Matts Lundevall (Representant Sportråd)
  • Jaan Kuutmann (Adjungerad)