Styrelsemedlemmar fastställda vid årsmöte 2018-03-22:

Ordförande:   Ray West
Vice Ordförande:   Peter Lundberg
Kassör:   Göran Hiredal
Sekreterare:   Hans Georg Wahlberg
Ledamot:   Bengt Bandstigen
Ledamot:   Björn Barkman
Ledamot:   Roger Jansson
Ledamot: Gabriel Larsson
Ledamot: Helena Linde
Ledamot: Matts Lundevall
Valberedning:   Lennart Lindh
Valberedning: Rune Lif
Adjungerad:   Jaan Kuutmann