Styrelsemedlemmar fastställda vid extra årsmötet 2019-08-14:

Ordförande:   Åsa Åderman
Ekonomiansvarig:   Göran Hiredal
Sekreterare:   Jessica Collin
Marknadsansvarig:   Roger Jansson
Marknad:   Björn Barkman
Ungdomsansvarig:   Gabriel Larsson
Ledamot: Matts Lundevall
Ledamot: Bengt Bandstigen
Ledamot:
Vakant
Valberedning: Lennart Lindh
Valberedning:   Rune Lif
Valberedning: Ray West
Adjungerad:   Jaan KuutmannIFK Eskilstunas 123:e Årsmöte äger rum torsdag 20 augusti kl. 19.00 på
Vilsta Sporthotell.