Styrelsemedlemmar fastställda vid årsmöte 2019-03-27:

Ordförande:   Hans Georg Wahlberg
Vice Ordförande:   Roger Jansson
Ekonomiansvarig:   Göran Hiredal
Sekreterare:   Jessica Collin
Marknadsansvarig:   Roger Jansson
Marknad:   Björn Barkman
Ungdomsansvarig:   Gabriel Larsson
Sportchef: Matts Lundevall
Ledamot: Bengt Bandstigen
Valberedning: Lennart Lindh
Valberedning:   Rune Lif
Valberedning: Ray West
Adjungerad:   Jaan Kuutmann