Styrelsemedlemmar fastställda vid årsmöte 2017-03-29:

Ordförande:
Ray West
Vice Ordförande:
Peter Lundberg
Kassör:
Göran Hiredal
Sekreterare:
Helena Linde
Ledamot:
Bengt Bandstigen
Ledamot:
Björn Barkman
Ledamot:
Hans-Georg Wahlberg
Valberedning:
Lennart Lindh, Rune Lif
Adjungerad:
Jaan Kuutmann

 

Styrelsen konstituerades direkt efter årsmötet den 29 mars 2017.