Styrelsemedlemmar fastställda vid årsmötet 2020-08-20:

Ordförande:   Åsa Åderman
Ekonomiansvarig:   Göran Hiredal
Sekreterare:   Jessica Collin
Marknadsansvarig:   Roger Jansson
Marknad:   Tommy Hamberg
Ungdomsansvarig:   Gabriel Larsson
Sportansvarig:   Matts Lundevall
Ledamot:   Bengt Bandstigen
Ledamot:
  Björn Barkman
Valberedning:   Lennart Lindh
Valberedning:   Rune Lif
Adjungerad:   Jaan Kuutmann