Styrelsemedlemmar fastställda vid årsmöte 2018-03-22:

Ordförande:
Ray West
Vice Ordförande:
Peter Lundberg
Kassör:
Göran Hiredal
Sekreterare:
Hans Georg Wahlberg
Ledamot:
Bengt Bandstigen
Ledamot:
Björn Barkman
Ledamot:
Roger Jansson
Ledamot: Gabriel Larsson
Ledamot: Helena Linde
Ledamot: Matts Lundevall
Valberedning:
Lennart Lindh
Valberedning: Rune Lif
Adjungerad:
Jaan Kuutmann

 

Styrelsen konstituerades direkt efter årsmötet den 28 mars 2017.