Den sportsliga verksamheten i IFK styrs av Sportrådet. Deras uppgift är att ta alla beslut och bestämma hur den sportsliga verksamheten ska se ut i föreningen. I huvudsak jobbar rådet med seniorverksamheten; A-lag i division 3 och U-lag i division 6, veteranlag samt U 19- och U 17-lag. Sportråd och Styrelse har en kontinuerlig dialog runt ungdomsverksamheten i stort.

Sportrådet har regelbundna möten 1-2 ggr i månaden där man diskuterar och tar beslut för föreningens bästa. Det pågår en ständig utveckling av verksamheten och organisationen i klubben och där är Sportrådets funktion viktig för en väl fungerande sportslig verksamhet.

Personerna i rådet är väl utvalda personer med stor fotbollserfarenhet och kunnande.

Sportrådet består av:

  • Matts Lundevall (Ordförande)
  • Lennart Lindh (Ledamot)
  • Christer Carlsson (Ledamot)
  • Anders Gustafsson (Ledamot)
  • Håkan ”Turbo” Carlsson (Ledamot)
  • Thomas Larsson (Ledamot)
  • Per Hellmark (Ledamot)
  • Peter Lundberg (Ledamot/Styrelserepresentant)
  • Jaan Kuutmann (Adjungerad)