Den sportsliga verksamheten i IFK styrs av Sportrådet. Deras uppgift är att ta alla beslut och bestämma hur den sportsliga verksamheten ska se ut i föreningen. För 2019 gäller det A-laget i division 3 södra Svealand. Sportrådet har en kontinuerlig dialog med styrelsen.

Sportrådet har regelbundna möten där man diskuterar och tar beslut för föreningens bästa. Det pågår en ständig utveckling av verksamheten och organisationen i klubben och där är Sportrådets funktion viktig för en väl fungerande sportslig verksamhet.

Sportrådet består av:

  • Matts Lundevall (Sportchef)
  • Lennart Lindh (Ledamot)
  • Christer Carlsson (Ledamot)
  • Thomas Larsson (Ledamot)
  • Andreas Fröjdfeldt (Ansvarig A-lagstränare)
  • Jaan Kuutmann (Adjungerad)