Välkommen till Gamla IFK:are. Föreningen som startade år 1938 är en stödförening till moderföreningen IFK Eskilstuna. Exempel på stöd är bekostandet av det stora prisbordet vid ungdomsverksamhetens avslutning.

Medlemsavgiften för 2020 är 200 kronor, och sätts in på bankgiro 302-0922. Ange ditt namn vid inbetalningen och din e-postadress.

Vi träffas på Balsta varje tisdag kl. 10.00. Det kommer 35-45 personer varje tisdag.  

Tisdagsträffarna inställda fr.o.m. den 18 mars tillsvidare p.g.a. Corona. Styrelsen bevakar utvecklingen och återkommer med information när träffarna kommer att återupptas.

Aktuella datum 2020

Lördagen den 4 april fotbollsresa till Örebro Inställt.

Kontaktpersoner:

Ordförande:
Rune Lif, 016-131875, 070-7668487
Sekreterare: Håkan Svenson, 070-7453499
Kassör: Roger Holmberg, 0730-448214