Välkommen till Gamla IFK:are. Föreningen som startade år 1938 är en stödförening till moderföreningen IFK Eskilstuna. Exempel på stöd är bekostandet av det stora prisbordet vid ungdomsverksamhetens avslutning.

Medlemmar betalar en medlemsavgift/årsavgift som för 2021 är 200 kr. Den sätts in på bankgiro 302-0922 med angivande av namn och ev. e-postadress.

Vill du bli medlem? Hör av dig till någon i styrelsen så berättar vi mera om vår verksamhet.

Vi träffas på Balsta varje tisdag kl. 10.00. Det kommer 35-45 personer varje tisdag.  

Tisdagsträffarna inställda tillsvidare p.g.a. Corona. Styrelsen bevakar utvecklingen och återkommer med information när träffarna kommer att återupptas. Detsamma gäller information om dag för årsmötet.

Kontaktpersoner:

Ordförande:
Rune Lif, 016-131875, 070-7668487
Sekreterare: Håkan Svenson, 070-7453499
Kassör: Roger Holmberg, 0730-448214