Välkommen till Gamla IFK:are. Föreningen som startade år 1938.

Medlemsavgiften för 2019 är 200 kronor, och sätts in på bankgiro 302-0922. Ange Ditt namn vid inbetalningen och din e-postadress.

Vi träffas på Balsta varje tisdag kl. 10.00. Det kommer mellan 35 till 45 personer varje tisdag.  Sista träff före sommaruppehållet är tisdagen den 18 juni 2019 och första träff efter uppehållet är tisdagen den 6 augusti 2019.

Kontaktpersoner:

Ordförande:
Rune Lif, 016-131875, 070-7668487
Sekreterare: Roger Holmberg, 0730-448214
Kassör: Tage Jalmhagen, 070-6321931

INBJUDAN TILL RESA UT I DET BLÅ

Resmål:                        Studiebesök på Bosöns idrottsanläggning, Lidingö

Datum:                          Tisdagen den 17 september 2019

Samling Balsta:            09.00 Omodern femkamp och kaffe

Avresa:                         10.30

Lunch:                          13.00 (Olympiarestaurangen, Bosön)

Guidad visning:            14.00

Kaffe:                            15.00

Hemresa:                      16.00

Hemkomst:                   18:00-18.30

Pris (buss, förtäring

och guidning):               350 kr

Resan blir av om minst 20 personer anmäler sig.

Kontaktperson:              Roger Holmberg

Tel:                                    0730-44 82 14                                                 

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN REDAN NU!

Anmälningslista kommer också att läggas ut på Balsta vid första träffen efter sommaren (6 augusti).

 Sista anmälningsdag: Tisdag 20 augusti.