Alla frågor runt IFK:s ungdomsverksamhet hanteras antingen av Styrelsen eller Sportrådet.
Det har tillsats en arbetsgrupp som ska se över den framtida verksamheten för Ungdomskommittén från 2018.