Alla frågor runt IFK:s ungdomsverksamhet hanteras antingen av Styrelsen eller Sportrådet.
Det har tillsatts en arbetsgrupp som ska se över den framtida verksamheten för Ungdomskommittén.