123:e årsmötet genomfört!

IFK-Topbild-768x292

IFK Eskilstuna genomförde sitt 123:e Årsmöte i går torsdag den 20 augusti på Vilsta Sporthotell.
18 st personer deltog på mötet, där mötesordförande var Lennart Lindh. 

Sportsligt så vann IFK:s A-lag division 3 2019 och spelar i år i division 2 där serien på grund av avrådande pandemi spelas som en enkelserie.

Vår ungdomsverksamhet växer och IFK som förening prioriterar arbetet med Föreningsutvecklingsprojektet ”Diplomerad Förening”.

Ett nyval i styrelsen röstades igenom, det Tommy Hamberg blir ny ledamot, vi får också en ny revisor i föreningen, Kalle Kun, som tillsammans med Christer Dahl blir våra två revisorer.

Styrelsens utseende

Ordförande:                        Åsa Åderman, omval

Vice ordförande/
ansvarig marknad:             Roger Jansson, omval

Ekonomiansvarig:              Göran Hiredal, kvarstår i styrelsen 1 år

Sekreterare:                       Jessica Collin. kvarstår i styrelsen 1 år

Ledamot, Sportråd:            Matts Lundevall, omval

Ledamot, Ungdomsråd:      Gabriel Larsson, omval

Ledamot, Marknad:            Tommy Hamberg, nyval

Ledamot:                            Bengt Bandstigen, kvarstår i styrelsen 1 år

Ledamot:                            Björn Barkman, kvarstår i styrelsen 1 år

Adjungerad kansliet:           Jaan Kuutmann

Revisor:                              Kalle Kun, nyval

Revisor:                              Christer Dahl, omval

Valberedning:                     Lennart Lindh, sammankallande, omval

Valberedning:                     Rune Lif, omval

I samband med mötets avslutande avtackades avgående styrelseledamoten Hans Georg Wahlberg med blommor, samt tilldelades tidigare ordförande Ray West ett Hedersdiplom som ny Hedersordförande.