127:e årsmötet avverkat!

årsmöte 2024

IFK:s 127:e årsmöte genomfördes under onsdagskvällen på Vilsta Sporthotell!

Mötesordförande Lennart Lind tog oss igenom det sedvanliga mötesprotokollet på ett strålande sätt tillsammans med sekreterare Jessica Collin.

IFK:s ordförande Pierre Kubalski valdes om att fortsätta leda klubben ytterligare ett år.
På omval för styrelseledamöter sittandes i 2 år röstades Göran Hiredal, Marcus Holmberg, Jessica Collin och Björn Barkman om.
Även klubbens revisorer, Karoly Kun och Mikael Brodén valdes om av en tid på ett år. Detta gjorde även klubbens valberedning bestående av Lennart Lind och Rune Lif.

IFK:s styrelsesammansättning ser således ut så här fram till nästa årsmöte:
Pierre Kubalski – Ordförande
Göran Hiredal – Kassör
Jessica Collin – Sekreterare
Annika Eriksson – Vice ordförande
Fredrik Eklund – Ledamot Marknad
Axel Wärme – Ledamot
Åsa Kalmerén – Ledamot
Marcus Holmberg – Ledamot
Thomas Eriksson – Ledamot
Björn Barkman – Ledamot
Jaan Kuutmann – Adjungerad