Förlängda allmänna råd!

IFK-Topbild-768x292

Mot bakgrund av spridningen av covid-19 i flera av Sveriges län bedömer Folkhälsomyndigheten att det fortfarande finns behov av lokala allmänna råd. Folkhälsomyndigheten har därför fattat beslut om att förlänga de skärpta allmänna råden som sedan tidigare gäller i länen.

Detta beslut gäller således Södermanlands län. Sedan tidigare har Stockholms län fått skärpta allmänna råd som gäller till och med 13 december, vilka berör föreningar tillhörande Södertälje och Nykvarns kommuner.

Efter förtydliganden från FHM och Riksidrottsförbundet – innebär följande för fotbollen:

  • Föreningar ska under denna period avstå från matcher, inklusive träningsmatcher och matcher utanför regionen, och gemensamma träningar. Detta gäller både fotboll och futsal.
  • Undantag gäller för träningsverksamhet för barn och unga födda 2005 och senare. Spelare och ledare uppmanas att undvika att använda kollektivtrafiken till och från träning samt att byta om hemma. Om möjligt bör träningen genomföras utomhus.

Uppskjutna/inställda matcher/aktiviteter

  • Tränarutbildning – Uppskjuten/omställt till digitala utbildningar (Berörda informeras via mail)
  • Zonträningar – Samtliga träningar 2020 ställs in.
  • Distriktslagssamlingar – Samlingar 2020 skjuts upp
  • Futsal senior – Skjuts upp
  • Futsal ungdom – Ställs in till och med 13 december
  • Fotboll träningsmatcher – Planerade matcher ställs in fram till och med 13 december
  • Kvalspel P16, P17 div. 1, P19 div. 1 – Skjuts upp och planeras in i januari.