IFK Eskilstuna – Extra Årsmöte

3496837956-768x376

Föredragningslista:

1. Mötets öppnande.
2. Upprop och fastställande av röstlängd.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av mötesordförande.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
Dessa ska även vid begärda omröstningar agera rösträknare.
7. Fastställande av föredragningslista för mötet.
8. Fastställande av senaste datum för protokolljustering.
9. Val av ordförande fram till nästa årsmöte 2020.
10. Val av firmatecknare fram till nästa årsmöte 2020.
11. Övriga ärenden.
12. Mötets avslutande.

Åsa Åderman, IFK:s första
kvinnliga styrelseordförande på 122 år

Info kring valberedningens förslag om en ny IFK ordförande.

IFK föreslår till det extra årsmötet onsdag 14/8 att vi ska rösta in vår första kvinnliga ordförande någonsin i IFK:s historia.
Norrländska Åsa Åderman är valberedningens kandidat.

Bakgrund:
Vid IFK:s ordinarie årsmöte i mars lyckades föreningen inte presentera en ordförande efter att Ray West oplanerat tvingats avgå. Hans Georg ”Jojje” Wahlberg valdes på det ordinarie årsmötet in under en övergångsperiod. Nu har valberedningen äntligen lyckats få tag i en skicklig kandidat.

Åsa Åderman är född 1966 och uppvuxen i Piteå och har fått mycket god ledarerfarenhet i olika roller och från olika yrkesplatser som t.ex. designer i Synsam Vällingby, kundkoordinator hos Memira i Norrland från Sundsvall till Kiruna och hamnade 2017 i Eskilstuna som chef för nya framgångsrika ögonkliniken Optalmica.

Åsas idrottsbakgrund och kunskap om föreningsliv är mycket god och omfattande. Hon har bland annat varit elitspelare i handboll för Strömnäs GIF i flera år och varit verksam i Bodens golfstyrelse. Djupare kontakt med Åsa togs via IFK:s fina nätverksträffar som genomförs tillsammans med våra goda och viktiga sponsorer.

Hon är en drivande och engagerande person och har viktiga mål för IFK, t.ex. att generera flera sponsorer, presentera olika event samt bibehålla kontroll och styrning av IFK:s breda verksamhet. Kunskapen om IFK får Åsa bl.a. från de övriga kompetenser i styrelsen.

IFK har tidigare en kvinnlig styrelseledamot och det blir spännande att se en kvinnlig ordförande inom stadens herrklubbar, inte så vanligt.

Åsa ser annars ordförandeposten i IFK som en härlig utmaning. Valberedningen hoppas att årsmötet beslutar om Åsa som ordförande, formellt fram till nästa årsmöte i mars 2020.

/Valberedningen
Lennart Lindh och Rune Lif