IFK:s föreningspolicy är här!

policybild 2021

Nu kan du äntligen ta del av IFK Eskilstunas nya föreningspolicy!

Arbetat med föreningspolicyn drog igång med samband med att klubben valde att ingå i det som kallas för Diplomerad Förening som kan beskrivas som en paketering av fotbollens föreningsutveckling där det har skapats en struktur för föreningar att arbeta med sin utveckling. Svensk fotboll har identifierat ett antal målbilder som tillsammans beskriver en bra fotbollsförening. Utifrån dessa målbilder har det sedan skapats ett antal kriterier för föreningar att arbeta med. En av dessa kriterier handlar om inriktning och ledning.

En framgångsrik förening har en tydlig gemensam syn på vad syftet med föreningen är och vilka värderingar verksamheten ska bygga på. Det bidrar till en förening där alla drar åt samma håll, där det blir tydligt för våra ledare, vårdnadshavare och spelare hur verksamheten ska genomföras och styrelsen vet i vilken riktning och hur de ska leda föreningen.

IFK:s föreningspolicy har tagits fram av en arbetsgrupp från klubbens styrelse tillsammans med stöd från RF-SISU Sörmland. Detta har sedan förankrats hos föreningens alla ungdomsledare, mentorer och övriga styrelsemedlemmar.
Policyn kommer vara ett levande dokument i föreningen och nu påbörjar vi nästa steg i arbetet med att förankra detta hos alla inom klubben. Nästa stora steg i arbetet kring Diplomerad Förening är klubbens spelarutbildningsplan som vi är på god väg med och snart har färdigt för alla vårare ledare att få ta del av. Mer om detta kommer framöver.

Gå in på länken här nedan för att ladda ner dokumentet eller besök IFK:s kansli och hämta ut ett exemplar.
https://ifkeskilstuna.com/om-ifk-eskilstuna/organisationen/foreningspolicy/