IFK:s Kick-Off 2020!

IMG_5403-768x576

För 6:e året i rad, varav 2:a året i följd höll IFK sin förenings kick-off ute på Bosön i Stockholm under helgen den 28-29/2. En helg som blev otroligt lyckad och uppskattad.

35 ungdomsledare, organisationsledare, seniorledare och mentorer var tillsammans iväg för att utbildas, stärka klubbens kamratskap och umgås. Det är andra året i följd där man åker iväg på det här sättet, vilket även i år var väldigt lyckat och uppskattat.

Under fredagen höll Love Swartz från RF-SISU Sörmland en föreläsning kring den interna kommunikationen och barnkonventionen. Love fick många huven att börja tänka och fundera. Bland annat handla det om att börja med insikten om att du som är tränare är mer insatt i vad barnidrott innebär – mer fokus på utveckling och glädje, och mindre på kortsiktiga resultat.

Barnkonventionen handlar om barnets bästa, barnets trygghet och barnets delaktighet.

Under fredagen höll bland annat Svante Larsson från IFK:s mentorsråd en del där han fortsatte förstärka den interna kommunikationen från fredagen. Bland annat gjordes ett gäng olika kommunikationsövningar tillsammans med hela gruppen. Svante fortsatte även förstärka mentorsrådets roll och hur dom kommer fortsätta stötta föreningens ungdomsledare.

Ordförande Åsa Åderman och kanslisten Jaan Kuutmann höll sedan i trådarna där man bland annat prata om det stora arbetat som pågår kring diplomerad förening, och där man har förhoppningar på att kunna vara klara till början av 2021.

Man visa även upp de pågående arbetet kring klubbens vision, värdegrund och verksamhetsidé. Som är en del av dom stora grundstenarna som klubben bygger sin verksamhet på.

 

 

I övrigt pratades även om vad som händer och är på gång i klubben under 2020, genomgång av lite nuläge kring varje ungdomslag samt att seniorlagets tränare höll ett föredrag kring deras verksamhet.

Vi tackar samtliga deltagare för en härlig och givande helg tillsammans.
Nu fortsätter det stora arbetet att driva vidare våran verksamhet.