Inför IFK:s Kick-Off 2020!

IFK-Topbild-768x292

Under fredagen (28/2) åker 35 stycken ledare från IFK:s organisation iväg till Bosön i Stockholm för att under 24 timmar, umgås, utbildas och informeras. Ett upplägg IFK nu kör för 2:a året i rad. Deltagarna är ungdomsledare från yngsta bollskola upp till seniorlaget. Roligt att alla klubbens lag är representerade. Även medlemmar från styrelse och mentorsrådet är med.

Under helgen ska ledarna bland annat prata om den interna kommunikationen, klubbens värdegrundsarbete, barnkonventionen med mer. Gästföreläsare är bland annat Love Swartz som är Barn & Ungdomssakkunning hos RF-SISU Sörmland. Utöver detta är det också ett bra tillfälle för ledarna att prata och umgås med varandra för att på så sätt fortsätta bygga på kamratskapen i klubben.

Vi återkommer med en sammanfattning från helgen under nästa vecka.