Skip to content

Om IFK Ungdom

20210215 IFK ungdom topbild 4-01

IFK:s grundmålsättning är att utveckla spelare i en trivsam miljö där varje spelare känner engagemang, glädje och kamratskap.

Vi erbjuder fotboll året runt i en sund miljö där målet är att alla får med sig ett livslångt intresse för idrott och fotboll.
Ungdomar med ambition får möjlighet att göra en målmedveten fotbollssatsning under trygga former där övergången från barn- till ungdomsfotboll sker successivt och med fokus på individen.

Vi lär barn och ungdomar ett etiskt och moraliskt förhållningssätt kopplat till rent spel och bedriver allsidig fotbollsträning. Ungdomar uppmuntras att jämsides med sitt fotbollsspel delta i andra idrotter. Vi accepterar inte att andra idrotter nekar ungdomar att spela fotboll. Detta kräver att spelare samt vårdnadshavare välkomnar och bidrar till vår värdegrund, deltar på våra aktiviteter samt accepterar vårt policydokument.

IFK Eskilstuna bedriver idag fotbollsverksamhet för barn och ungdomar mellan 5-19 år.

IFK Eskilstuna P19 

Hemsida
Kontaktperson: Kenneth Huselius, 070-680 95 60

IFK Eskilstuna P17

Hemsida
Emil Gustafson, 072-320 70 55

IFK Eskilstuna P16

Hemsida
Kontaktperson: David Karlsson, 076-216 25 16

IFK Eskilstuna P15

Hemsida
Kontaktperson: Patrik Broberg, 070-981 54 62

IFK Eskilstuna P14

Hemsida
Kontaktperson: Fredrik Widholm, 070-083 90 04

IFK Eskilstuna P13

Hemsida
Kontaktperson: Diego Cabrera, 073-324 51 00

IFK Eskilstuna P12

Hemsida
Kontaktperson: Micael Storelin, 070-266 05 53

IFK Eskilstuna P11

Hemsida
Kontaktperson: Daniel Karlsson, 070-415 30 40

IFK Eskilstuna P10

Hemsida
Kontaktperson: Mikael Brodén, 073-740 49 57

IFK Eskilstuna P9

Hemsida
Kontaktperson: Olof Ottestam, 070-693 54 54

IFK Eskilstuna P8

Hemsida 
Kontaktperson: Petter Andersson, 070- 497 64 75

IFK Eskilstuna F9-8

Hemsida
Kontaktperson: Agneta Jansson, 070-914 47 04

IFK Eskilstuna P7

Hemsida
Kontaktperson: Kristjan Andrésson, 076-810 32 77

IFK Eskilstuna F7

Hemsida
Kontaktperson: Jaan Kuutmann, 073-518 42 00

Bollskola Flickor 2017 – 2018

Kontaktperson: Jaan Kuutmann, 073-518 42 00

Bollskola Pojkar 2017– 2018

Kontaktperson: Jaan Kuutmann, 073-518 42 00