Close
Skip to content

Organisationen

Styrelsen 2021

Ordförande

Roger Jansson

Ordförande
Kassör/Ek ansvarig

Göran Hiredal

Kassör/Ek ansvarig
Ledamot Sportråd

Matts Lundevall

Ledamot Sportråd
Ledamot Ungdomsråd

Gabriel Larsson

Ledamot Ungdomsråd

Valberedning

Kansli

Finns beläget på Balsta Idrottsplats i östra delen av Eskilstuna. En naturskön plats
med Balsta Musikslott som bakgrund. I direkt anslutning till kansliet finns en större byggnad med 8 stycken omklädningsrum – domarrum – materialutrymmen – samt en serverings/möteslokalför cirka 40 personer.

IFK:s kansli är öppet vardagar, kanslipersonalen har också uppdrag på annat håll, därför är det svårt att säga vilka de exakta öppettiderna är på Balsta IP.
Kontakta oss via mobilnummer 073-518 42 00, alternativt kansli@ifkeskilstuna.net för besked.

Kanslichef är Jaan Kuutmann, till sin hjälp har han Göran Hiredal, Göran är oumbärlig och har ett antal olika roller i IFK; ekonomiansvarig i styrelsen – ansvarig för serveringarna på Tunavallen och Balsta IP – lotteriansvarig – och ingår dessutom i gruppen som jobbar med olika IFK arrangemang.

Marknadsråd

Vårt starka Fotbollsvarumärke är fortfarande en reklambärare, inte bara lokalt, utan även ute i Sverige. Detta är till vår hjälp nu när IFK-hjärtan i alla åldrar dragit på sig matchtröjan och engagerat sig i vår stads stolta förening. Och vi är glädjande nog fler än vi någonsin vågat hoppas på – det märks att Eskilstuna behöver IFK och att IFK behöver Eskilstuna.

Har du några frågor om vårt marknadserbjudande så är du varmt välkommen att kontakta:

IFK:s marknadsansvarige Roger Jansson på:
Mail: rogjan57@outlook.com
Telefon: 070-538 50 20

Sportråd

Sportrådet är styrelsens förlängda arm när det gäller de sportsliga frågorna runt A-lags- och
U17-verksamheten. För dagen är det Matts Lundevall, Sportråds ansvarig (och ledamot i styrelsen)
och ordförande Åsa Kalmerén, tillsammans med ansvarige tränaren Andreas Fröjdfeldt
som äger frågorna runt A-lag och U17-verksamheten.

Ungdomsråd

IFK Eskilstunas ungdomsråd är med och utvecklar och planerar ungdomslagens verksamhet. Rådet ansvarar bland annat för att utveckla diverse arrangemang som klubben arrangerar, bland annat IFK-Dagen och klubbens stora ungdomsavslutning. Det planeras även diverse utbildningar för klubbens alla aktiva spelare och ledare.

Ordförande för Ungdomsrådet är Gabriel Larsson, där kansliansvarig Jaan Kuutmann är med som adjungerad. Övriga representanter kommer från föreningens alla ungdomslag.

Mentorsråd

Mentorsrådet arbetar med den sportsliga verksamheten på barn- och ungdomsnivå till och med U17-verksamheten.

Följande förmågor/egenskaper vi är viktiga för att kunna verka som mentor i IFK Eskilstuna:

  • Ha ett stort fotbollskunnande, med en tydlig fotbollsfilosofi som stämmer överens med IFK:s dokument ungdomspolicy och spelarutbildningsplan.
  • God fotbollserfarenhet, gärna men egen spelar/ledare bakgrund.
  • God social kompetens och förmåga att kunna möta olika personligheter i olika situationer (spelare – ledare – föräldrar – funktionärer).
  • Vara tydlig och strukturerad vid samtal och möten.
  • Vara engagerad och visa stort engagemang i uppdraget för IFK:s verksamhet.

Några arbetsområden för en IFK-mentor.

  • Att i samråd med förenings styrelse – ledare – spelare – föräldrar – funktionärer ansvara för att vår ungdomspolicy och spelarutbildningsplan efterlevs.
  • Träningsinnehåll, kopplat till dokument ungdomspolicy och vår spelarutbildningsplan.
  • Ledarpolicy, hur fungerar/uppträder en IFK-ledare utifrån dokumentet ungdomspolicy.
  • Principer när det gäller “flyttning” av spelare till annan åldersgrupp, I samråd med ledarna för de berörda åldersgrupperna genomföra samtal med spelare och föräldrar.
  • Att skapa lagkänsla, i samråd med lagens ledare verka för att goda relationer mellan åldersgrupperna skapas ex genom genomförande av gemensamma aktiviteter.

Mentorsrådets utseende – ansvarsområden

Svante LarssonAnsvarig/sammankallande
Andreas FröjdfeldtMentor U17
Kenneth HuseliusMentor P 06 och P 07
Thomas LarssonMentor P 08 och P 09
Joakim WingemarkMentor P 2010 och P 2011
Lars-Göran WallbergMentor P 2012, P 2013 och P 2014
Gabriel LarssonMentor U16, Bollskola flickor och pojkar
Jaan KuutmannAdjungerad och mentor Bollskola flickor och pojkar
Matts LundevallLedamot, representant Sportråd

Stöd IFK Eskilstuna