Skip to content

Värdegrund

IFK Eskilstuna vill finnas för dig som tycker att det är kul att spela fotboll och umgås med kompisar.
Här är du välkommen, spelare som ledare och vårdnadshavare. Vi har funnits sedan 1897 och har ca 410 spelare och 80 ledare i vår verksamhet.

Hos oss blir du en del av vårt engagemang, vår glädje och vårt kamratskap.

Våra Värdegrundord

Engagemang

Med ett stort IFK-hjärta är alla delaktiga i fören­ingens verksamhet. Vi visar varandra respekt, tar ansvar och vill varandras framgångar. Med en genomarbetad, strukturerad och organiserad verksamhet ska vi ge alla möjligheten att med ett stort engagemang vara en del av IFK och bidra till att utveckla föreningen, lagen och sig själv.

Glädje

Glädje ska bestå i att alla har ett eget värde och känner sig uppskattade med fotbollen i centrum. Vi har omtanke om individen och jobbar med långsiktig utveckling.

Kamratskap

En förening där klubbkänsla och kamratskap ge­nomsyrar verksamheten. Tillsammans skapar vi en föreningsmiljö som är välkomnade, utvecklan­de och trygg för alla.

Nytt om IFK Eskilstuna

Stöd IFK Eskilstuna