Skip to content

 

Gamla IFK:are

Välkommen till Gamla IFK:are. Föreningen som startade år 1938 är en stödförening till moderföreningen IFK Eskilstuna. Exempel på stöd är bekostandet av det stora prisbordet vid ungdomsverksamhetens avslutning samt funktionärsarbete mm på Tunavallen.

Medlemmar betalar en medlemsavgift/årsavgift som för 2023 är 200 kr. Den sätts in på bankgiro 302-0922 med angivande av namn och ev. e-postadress.

Vill du bli medlem? Hör av dig till någon i styrelsen så berättar vi mera om vår verksamhet.

Vi träffas på Balsta IP normalt varje tisdag kl. 10.00. Träffen den 6 juni  flyttad till onsdag 7 juni kl. 10.00. Träffen 13 juni inställd. Sista träff före sommaruppehållet är den 20 maj. Första träff efter uppehållet är den 8 augusti.

Kontaktpersoner:

Ordförande: Rune Lif, 016-131875, 070-7668487
Sekreterare: Håkan Svenson, 070-7453499
Kassör: Roger Holmberg, 0730-448214

Travtipset

Här publiceras lagt V 75-spel på lördagar senast kl. 13.00. Spelet är ett andelsspel för medlemmar som även ger pengar till moderföreningen vid större vinster.

Kontaktpersoner: Kent Wallbom, 070-622 89 23 och Håkan Olsson, 076-089 3031. 

Datum 27/5-2023

 

       Plats Solvalla

  

 

 

Antal andelar

 

Lopp

Hästar

Reserver

1

3 Imhatra  am

 

5.10

2

1,2,7,8,9,10,11,14,15

5-3

3

1,2,3,6,8,9

11-12

4

1,2,3,6,7,9,11

4-10

5

4 Castorthe star

5-9

6

1,2,4,8,9,12

10-13

7

8 Kentucky river

2-3