Close
Skip to content

 

Gamla IFK:are

Välkommen till Gamla IFK:are. Föreningen som startade år 1938 är en stödförening till moderföreningen IFK Eskilstuna. Exempel på stöd är bekostandet av det stora prisbordet vid ungdomsverksamhetens avslutning.

Medlemmar betalar en medlemsavgift/årsavgift som för 2021 är 200 kr. Den sätts in på bankgiro 302-0922 med angivande av namn och ev. e-postadress.

Vill du bli medlem? Hör av dig till någon i styrelsen så berättar vi mera om vår verksamhet.

Vi träffas på Balsta varje tisdag kl. 10.00 .

Sista träffen 2021 är tisdagen den 7 december. Första träff 2022 är tisdagen den 11 januari.

Kontaktpersoner:

Ordförande: Rune Lif, 016-131875, 070-7668487
Sekreterare: Håkan Svenson, 070-7453499
Kassör: Roger Holmberg, 0730-448214

Travtipset

Här publiceras lagt V 75-spel på lördagar senast kl. 13.00. Spelet är ett andelsspel för medlemmar som även ger pengar till moderföreningen vid större vinster.

Kontaktpersoner: Kent Wallbom, 070-622 89 23 och Håkan Olsson, 076-089 3031. 

Datum

2021-1204

Plats

Bergsåker

Antal andelar

21

Lopp

Hästar

Reserver

1

2,3,6,8,11,14

12-4

2

1,2,5,6,9,10,123-4

3

1,5,7,11

3-8

4

5,6,9,10,13,152-1

5

9 Algot Zonett2-3

6

2 Champ Lane6-12

7

3,1012-1