Close
Skip to content

Gamla IFK:are

Välkommen till Gamla IFK:are. Föreningen som startade år 1938 är en stödförening till moderföreningen IFK Eskilstuna. Exempel på stöd är bekostandet av det stora prisbordet vid ungdomsverksamhetens avslutning.

Medlemmar betalar en medlemsavgift/årsavgift som för 2021 är 200 kr. Den sätts in på bankgiro 302-0922 med angivande av namn och ev. e-postadress.

Vill du bli medlem? Hör av dig till någon i styrelsen så berättar vi mera om vår verksamhet.

Vi träffas på Balsta varje tisdag kl. 10.00 .

Ett försenat årsmöte kommer att hållas tisdagen den 28 september 2021. Mötet blir på Vilsta Sporthotell kl. 13.00. Anmälan senast den 21 september på lista som finns tisdagar på Balsta eller till Roger.

OBS! Ingen träff på Balsta tisdagen den 28 september.

Kontaktpersoner:

Ordförande: Rune Lif, 016-131875, 070-7668487
Sekreterare: Håkan Svenson, 070-7453499
Kassör: Roger Holmberg, 0730-448214

Stöd IFK Eskilstuna