Close
Skip to content

Gamla IFK:are

Välkommen till Gamla IFK:are. Föreningen som startade år 1938 är en stödförening till moderföreningen IFK Eskilstuna. Exempel på stöd är bekostandet av det stora prisbordet vid ungdomsverksamhetens avslutning.

Medlemmar betalar en medlemsavgift/årsavgift som för 2021 är 200 kr. Den sätts in på bankgiro 302-0922 med angivande av namn och ev. e-postadress.

Vill du bli medlem? Hör av dig till någon i styrelsen så berättar vi mera om vår verksamhet.

Tisdagsträffarna inställda tillsvidare p.g.a. Corona. Styrelsen bevakar utvecklingen och återkommer med information när träffarna kommer att återupptas. Detsamma gäller information om dag för årsmötet.

Kontaktpersoner:

Ordförande: Rune Lif, 016-131875, 070-7668487
Sekreterare: Håkan Svenson, 070-7453499
Kassör: Roger Holmberg, 0730-448214

Nytt om IFK Eskilstuna

Stöd IFK Eskilstuna

Föreningens Kommande Matcher